Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Vuosikokous 2024

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS RY www.hirsijarvi.com VUOSIKOKOUS 18.5.2024

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry 2023 vuosikokous pidetään Lauantaina, 18.5.2024 klo 14.00 alkaen Bergvikin Kartano ravintolassa, Bergvikintie 43, 25110 KRUUSILA. Esillä sääntömääräiset asiat
Yhdistyksen vuosikokoukseen ovat tervetulleet mökkiläiset ja vakituiset asukkaat sekä osakaskuntien valitsemat edustajat.

TOIMINTASUUNNITELMA 2024
Yleistä: Yhdistyksen tavoitteena on lisätä järvemme läheisyydessä asuvien ja vapaa-aikaa viettävien tietoisuutta järvemme tilasta ja mahdollisuuksista seurata ja parantaa veden laatua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti yhteistyöhän ELY-Keskuksen kanssa ja on ehdottanut hankkeitamme kuten hoitokalastus, ruoppaukset ja niitot ELY-Keskuksen hankesuunnitelmaan.

Sääntömuutos: Hallitus tuo vuosikokouksen päätettäväksi yhdistyksen sääntömuutoksen

Kaunistonkosken padon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi. Kokouksessa kerromme lisää suunnitelmasta, jonka aloitusaika on 2025.

Kiskonjoen vesistöalueella sijaitsevan Mommolanjoen yläosan kunnostushankkeen tavoitteena on vähentää Hirsjärven lasku-uoman heikon vetokyvyn ja säännöstelyn haittoja järven tulvavedenkorkeuksia alentamalla ja alimpia vedenkorkeuksia nostamalla. Lisäksi tavoitteena on poistaa kalojen ja muiden vesieliöiden nousuesteitä ja luoda uutta monimuotoista koskipinta-alaa arvokkaaseen vaelluskalavesistöön.

Veden tila: Veden tilaa on seurattu viikoittain ja tehty sinilevä seurantaa JÄRVIWIKIIN.

Järven kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan kauniista ja puhtaasta järvestä. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Tiedottaminen: Tiedottamisen pääasiallinen kanava on internet-sivumme www.hirsijarvi.com. Keräämme myös jäsenistön sähköposti osoitteita. Ilmoittaisitko ystävällisesti sähköpostiosoitteen lisäksi koko nimesi ja asuinpaikkakuntasi jäsenrekisteriämme varten. Tiedot voi ilmoittaa tiedotus@hirsijarvi.com tai maksun viestikenttään

Maksathan 30 € vuotuisen jäsenmaksun yhdistyksen tilille 
FI34 5410 0220 1117 13. Käytä viestikentässä sähköpostiosoitettasi 
(@:n tilalla at) tai viitekohtaan viitenumeroa 120168.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen hallitus 
www.hirsijarvi.com  tiedotus@hirsijarvi.com

Tervetuloa!
PÄIVITÄMME JÄSENREKISTERIÄMME

Ilmoittaisitko ystävällisesti 
tiedotus@hirsijarvi.com   

  • sähköpostiosoitteen lisäksi koko nimesi ja asuinpaikkakuntasi (yhdistyslain mukaiset jäsenrekisterin tiedot)
  • jos yhteystietosi ovat muuttuneet
  • jos haluat tietosi poistettavan jäsenrekisteristämme tai jos et enää halua Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen viestejä jatkossa.

Paljon kiitoksia!
Aiemmat vuosikokouskutsut ja -pöytäkirjat

Sivua päivitetty 25.4.2024