Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Hirsijärven hoitokalastuksen aloittaminen! 

Hoitokalastuksen avulla aloitetaan särkikalojen poistokalastus Hirsijärveltä. Samalla vähennetään ravinteita Hirsijärvestä. Tavoitteena on hävittää pyydetty kala kestävällä tavalla. Hoitokalastuksen avulla autamme tavoittelemaan Hirsijärven monipuolista virkistys- ja kalastuskäyttöä sekä ranta-asukkaiden kiinnostuksen herättämistä jatkuvaan järven kunnon ylläpitoon.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry on tehnyt suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti työtä järven tilan kohentamiseksi. Valumavedet ja kalasto selvitettiin vuonna 2004, jonka pohjalta tehtiin toimenpidesuunnitelma yhteistyössä kalatalouskeskuksen kanssa. Hoitotoimenpiteet aloitettiin osallistumalla jokisuiden kosteikkojen rakentamiseen. Tämän työn rinnalla ollaan etenemässä järven kalaston tervehdyttämiseen ja hoitokalastukseen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. 

Hirsijärven kunnon turvaaminen onnistuu vain yhteisvoimin. Hoitokalastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy olennaisesti Hirsijärven 11 osakaskunnan ja Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry:n yhteistyön edistäminen. Hoitokalastuksen aloitusvaiheessa myös taloudellinen tuki on välttämätön mm. ammattikalastajan palkkaamiseksi, tarvittavan välineistön hankkimiseksi ja veneiden vesillelaskupaikan rakentamiseksi.

Hoitokalastus Hirsijärvellä syksyllä 2014

Hoitokalastuksella järvestä poistetaan särkikaloja, jotta järven sisäinen kuormitus vähenisi ja veden laatu paranisi. Hoitokalastuksen ensimmäinen vaihe tehdään syksyllä ammattikalastajan ja talkoolaisten kanssa. Ensimmäisen syksyn tavoitteena on poistaa 20 tonnia särkikalaa. Kalastus tehdään yhteistyössä Hirsijärven osakaskuntien kanssa. Saamme hoitokalastukseen tukea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Pääosa rahoituksesta tulee vesienhoitoyhdistykseltä ja Hirsijärven osakaskunnilta. Tule mukaan toimintaamme ja auta Hirsijärveä maksamalla Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry:n jäsenmaksu 55 euroa Osuuspankin tilille 541002-20111713. Muistakaa laittaa maksun viestiin nimenne ja postiosoitteenne niin jäsenposti osaa perille. Kiitos!