Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Pelastuksena ravinteiden suodattaminen

Laskeutusallas ja kosteikkoalue järven pohjoispäässä

Ensisijainen ratkaisu, jolla voidaan merkittävästi vähentää ravinnekuormitusta ja turvata Hirsijärven hyvinvointi tulevaisuudessa on Huitinjoen suulle järven pohjoispäähän WWF:n, ELY:n sekä Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen yhteistyöllä rakennettu laskeutusallas- ja kosteikkoalue.

Järven tilan heikentymisestä 1960 -luvulta eteenpäin löydät kuvaajan MIKÄ HIRSIJÄRVI? sivun alaosasta.


WWF kosteikon toteuttajaksi

Ongelmana oli pitkään se, että perinpohjaisesti laaditusta suunnitelmasta huolimatta hankkeen käynnistämiseen oli vaikea saada kerättyä riittävästi varoja.

Yhteistyö WWF:n kanssa kuitenkin ratkaisi ongelman, kun Hirsijärven pohjoispää otettiin vuonna 2010 osaksi WWF:n kosteikkoprojektia.

Syyskuussa 2010 alkoi kosteikon rakentaminen ja kosteikko valmistui vielä samana vuonna. WWF laajensi kosteikkoa alkusyksyllä 2013. Kosteikon laajennuksesta on laadittu julkinen raporttin jonka voi ladata tästä linkistä.


Muut hankkeet

Sitä mukaa kun kosteikkohanke etenee toivotulla tavalla, on yhdistyksen suunnattava katseensa tärkeysjärjestyksessä seuraaviin toimenpiteisiin järven hyväksi.

Järven keskiosan isoon altaaseen laskevan Norsjoen suulle mahdollisesti rakennettavan pienemmän kosteikon osalta yhdistyksemme on saanut 5000€ suuruisen avustuksen Norsjoen kuormituksen vähentämiseen pohjapatojen ja laskeutusaltaiden avulla. Avustuksen myönsi Saaristomeren Suojelurahasto. Norsjoen kosteikkojen suunnittelu on edennyt maanomistajien, ELY:n avustuksella vuonna 2012-2013.

Mahdollisten muiden ulkoista kuormitusta vähentävien toimien lisäksi on jatkossa suunniteltava myös sisäiseen kuormitukseen puuttumista. Tärkeä toimenpide tällä saralla olisi roskakalastus.

Kaikki nämä jatkohankkeet edellyttävät yhdistyksen näkökulmasta melko merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Vastaavia hankkeita on kuitenkin toteutettu menestyksekkäästi pienemmilläkin järvillä. Tämä on vain edellyttänyt alueen ihmisten aktiivisuutta ja yhteishenkeä. 

Mikäli Hirsijärven mökkiläiset ja muut ranta-asukkaat (yhteensä n. 300 taloutta) lähtisivät joukolla mukaan, saataisiin hankkeita toteutettua kohtuullisin kustannuksin osallistujaa kohden.


Yhdistys saatava kasvamaan

Yhdistyksen alkutaipaleen ajan toiminta ja sen rahoitus on levännyt pienen jäsenkunnan ja sen aktiivisimpien jäsenten varassa. Nyt kun on päästy niin pitkälle, että ensimmäinen hanke järven pelastamiseksi on saatu toteuttettua, yhdistys uskoo alueen mökkiläisten ja asukkaiden ottavan vesistön pelastamisen asian omakseen.

Tavoitteena onkin kasvattaa merkittävästi jäsenpohjaa niin, että valtaosa seudun ihmistä olisi puhaltamassa yhteen hiileen arvokkaan luontokohteen puolesta. Kaikki mukaan!

Alueen mökkiläisiltä ja asukkailta toivotaan ensisijaisesti pientä taloudellista panostusta jäsenmaksun muodossa. Kutsumme siis kaikkia liittymään jäseniksi! Kaikki muukin aktiivisuus on toki erittäin tervetullutta!

Hirsijärven hoitosuunnitelma 2004

Hirsijärven vesistön järvien tila ja hoito 2002

Sivua päivitetty 10.6.2024