Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Linkkejä

Hirsijärvi (24.062.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Korksaari)

Veden korkeus

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/24/l240621001y/wqfi.html

samalla sivulla säännöstelyn alaraja, kolme taulukkoa alempana.

Vesiensuojelukartta ELY

https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/?lang=fi&uuid=09b55fd4-c4fa-44e0-91f3-bbcac3a2f39d

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027

https://www.doria.fi/handle/10024/184006

Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

http://www.doria.fi/handle/10024/82603

WWF (maailman luonnonsuojelusäätiö) - Itämerityö - kosteikot

http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kosteikot/

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Vesistöennusteet: Kiskonjoen vesistöalue

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/24/index.html

Pro Saaristomeren uutiskirje 

http://www.centrumbalticum.org/uutiset/pro-saaristomeri-uutisia-32013

OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu ja HERTTA tietokanta (vaatii rekisteröitymisen)

http://wwwp2.ymparisto.fi/tietoapalvelusta.html

Kruusilan kosteikko - Yhteistyön tulos (TEHO Plus -hankkeen julkaisu 6/2013, Susanna Kaasinen)

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3183A19A-DEA0-4FD0-8A8E-193FB689D86F%7D/96534