Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Jäsenkirjeet 

Hirsijärven Vesienhoitoyhdistys ry:n jäsenkirje kevät 2021

Vesienhoitoyhdistyksen vahva toivomus vuodelle 2021 on, että mahdollisimman moni järven ranta-asukas maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Vesienhoitoyhdistyksen toimintasuunnitelman kokonaiskustannus on yli 10 000e tälle vuodelle.

Hoitokalastus

 Hirsijärvi on rehevöitynyt järvi, joka on kehittynyt särkivaltaisemmaksi uudelleen viimeisten viiden vuoden aikana. Särkikalojen liian suuri määrä lisää järven sisäistä kuormitusta, joka aiheuttaa kesäaikana veden korkeaa fosforipitoisuutta ja sinileväkukintoja. Siksi särkikalojen vähentäminen hoitokalastuksen avulla on tärkeä järven kunnostus- ja hoitomenetelmä. (Myös sen tieteellinen perusta on vahvistettu. )

Hirsijärven hoitokalastus jakautuu tehokalastukseen (vuosina 2014 ja 2015) ja ylläpitoluonteiseen kalastukseen, joka toteutettiin viimeksi syksyllä 2019. Lisäksi järven kalastusosakaskunnat ovat parantaneet järven tilaa vuosittain toteutetuilla petokalojen istutuksilla. Hoitokalastuksen tavoitteina ovat järven näkösyvyyden parantuminen sekä sisäisen fosforikuormituksen ja leväkukintojen vähentäminen. Hoitokalastukselle on haettu ulkopuolista rahoitusta ELY-keskukselta, ja rahoituksen varmistuttua kalastus toteutetaan yhteistyössä järven kalastusosakaskuntien kanssa.

Hoitokalastuksen saalis pyritään aina hyödyntämään, ja tänä vuonna kalat toimitetaan turkiseläinten rehuksi. Huomattavaa on myös, että särkikaloista tehtyjen jalosteiden tuotanto on käynnistynyt lupaavasti Suomessa, ja yhdistyksessä on jo selvitelty mahdollisuutta saada kaloja toimitettua tällaisten tuotteiden raaka-aineeksi.

Tunnin Juna

Vesienhoitoyhdistys on ottanut Tunninjuna-asiassa aktiivisesti kantaa sekä ratahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin että Kiskon rantayleiskaavan kumoamiseen Sammalonsalmen kohdalla. Yhdistys on kannanotoissaan korostanut Hirsijärven vesistöjen ja koko sen ympäristön ainutlaatuisuutta ja herkkyyttä.

Jokainen meistä voi auttaa Hirsijärven tilaa maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun!

Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 30€, se on vähän, mutta silläkin yhdistys pystyy toimimaan. Yhdistyksen hallitus toimii vapaaehtoisesti ja kaikki kerättävät jäsenmaksut menevät järven hyväksi.

Yhdistyksen tilinro. FI34 5410 0220 1117 13. Vuoden 2021 jäsenmaksuihin tulee merkitä viitteeksi 120168. Eräpäivä on 15.4.2021.

Tiedottaminen: Tiedottamisen pääasiallinen kanava on internet-sivumme www.hirsijarvi.com.  Keräämme nyt jäsenistön sähköposti osoitteita. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, jäsenmaksun yhteydessä. Jäsenkirjeitä ei enää jatkossa postiteta.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen hallitus, www.hirsijarvi.com tiedotus@hirsijarvi.com