Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Jäsenkirjeet 

Hirsijärven Vesienhoitoyhdistys, Jäsenkirje Maaliskuu 2022

Vuosi 2021 oli hyvä Hirsijärvelle. Järven pinnan korkeus oli hyvä keväästä syksyyn ja sinilevä löytyi vain aivan loppusyksyllä järven pohjoispäästä.

Yhdistys ei silti jäänyt toimettomaksi vaan pyrki toimimaan järven parhaaksi: Elylle raportointiin sinilevän esiintymisestä viikoittain syyskuun loppuun asti. Juhannuksen jälkeen Sammalon salmen kaislikot leikattiin, jotta vesi pääsi vapaasti virtaamaan.

Suurin yhdistyksen ponnistus oli Lokakuussa, kun yhdistys teetätti roskakalan poiston järvellä pohjoispäässä, keskialueella ja eteläpäässä kalastaja Arto Hautalan toimesta. Roskakalan määrä on kasvanut runsaasta petokaloista huolimatta.

Kalastajan raportti on liitteenä ohessa sekä luettavissa www.hirsijarvi.com sivuilla. Suosittelemme kaikkien jäsentemme lukevan uusimman raportin.  

Roskakalaa nostettiin järvestä yli 10000kg. Kalojen siirto onnistui, sillä maanomistajat olivat apuna ja talkoolaiset, joita ilmoittautui todella hyvin. Suurimmat roskakalat saatiin järven pohjoispäästä, mutta myös eteläpäästä. Järven osakaskunnat ja Ely oli talkoissa mukana.

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 30€, se on vähän, mutta silläkin yhdistys pystyy toimimaan. Yhdistyksen hallitus toimii vapaaehtoisesti ja kaikki kerättävät jäsenmaksut menevät järven hyväksi . Yhdistyksen tilinro.  FI34 5410 0220 1117 13.

Vuoden 2021 jäsenmaksuihin tulee merkitä viitteeksi 120168. Eräpäivä on 14.4.2022.
Järven ympärillä on noin 280 vapaa-ajan asuntoa ja määrä kasvaa edelleen, silti vuonna 2021 vain 113 mökkiläistä maksoi jäsenmaksun. Hyvä sekin, mutta kasvun varaa on vielä runsaasti.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa sekä edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Ennakkotietona, että Hirsijärven Vesienhoitoyhdistyksen vuosikokous järjestetään Bergvikissä 15.5 alk. klo 14. Yhdistys aikoo toimia myös tulevana kesänä. Tulkaa kaikki ne, joita järven asiat kiinnostaa.


Hirsijärven Vesienhoitoyhdistys ry:n jäsenkirje kevät 2021

Vesienhoitoyhdistyksen vahva toivomus vuodelle 2021 on, että mahdollisimman moni järven ranta-asukas maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Vesienhoitoyhdistyksen toimintasuunnitelman kokonaiskustannus on yli 10 000e tälle vuodelle.

Hoitokalastus

 Hirsijärvi on rehevöitynyt järvi, joka on kehittynyt särkivaltaisemmaksi uudelleen viimeisten viiden vuoden aikana. Särkikalojen liian suuri määrä lisää järven sisäistä kuormitusta, joka aiheuttaa kesäaikana veden korkeaa fosforipitoisuutta ja sinileväkukintoja. Siksi särkikalojen vähentäminen hoitokalastuksen avulla on tärkeä järven kunnostus- ja hoitomenetelmä. (Myös sen tieteellinen perusta on vahvistettu. )

Hirsijärven hoitokalastus jakautuu tehokalastukseen (vuosina 2014 ja 2015) ja ylläpitoluonteiseen kalastukseen, joka toteutettiin viimeksi syksyllä 2019. Lisäksi järven kalastusosakaskunnat ovat parantaneet järven tilaa vuosittain toteutetuilla petokalojen istutuksilla. Hoitokalastuksen tavoitteina ovat järven näkösyvyyden parantuminen sekä sisäisen fosforikuormituksen ja leväkukintojen vähentäminen. Hoitokalastukselle on haettu ulkopuolista rahoitusta ELY-keskukselta, ja rahoituksen varmistuttua kalastus toteutetaan yhteistyössä järven kalastusosakaskuntien kanssa.

Hoitokalastuksen saalis pyritään aina hyödyntämään, ja tänä vuonna kalat toimitetaan turkiseläinten rehuksi. Huomattavaa on myös, että särkikaloista tehtyjen jalosteiden tuotanto on käynnistynyt lupaavasti Suomessa, ja yhdistyksessä on jo selvitelty mahdollisuutta saada kaloja toimitettua tällaisten tuotteiden raaka-aineeksi.

Tunnin Juna

Vesienhoitoyhdistys on ottanut Tunninjuna-asiassa aktiivisesti kantaa sekä ratahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin että Kiskon rantayleiskaavan kumoamiseen Sammalonsalmen kohdalla. Yhdistys on kannanotoissaan korostanut Hirsijärven vesistöjen ja koko sen ympäristön ainutlaatuisuutta ja herkkyyttä.

Jokainen meistä voi auttaa Hirsijärven tilaa maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun!

Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 30€, se on vähän, mutta silläkin yhdistys pystyy toimimaan. Yhdistyksen hallitus toimii vapaaehtoisesti ja kaikki kerättävät jäsenmaksut menevät järven hyväksi.

Yhdistyksen tilinro. FI34 5410 0220 1117 13. Vuoden 2021 jäsenmaksuihin tulee merkitä viitteeksi 120168. Eräpäivä on 15.4.2021.

Tiedottaminen: Tiedottamisen pääasiallinen kanava on internet-sivumme www.hirsijarvi.com.  Keräämme nyt jäsenistön sähköposti osoitteita. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, jäsenmaksun yhteydessä. Jäsenkirjeitä ei enää jatkossa postiteta.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen hallitus, www.hirsijarvi.com tiedotus@hirsijarvi.com