Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Jäsenkirjeet 

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS RY

JÄSENKIRJE 1.7.2024

 kanadanvesirutto_6_2024_400.jpg

Kanadanvesirutto on haitallinen vieraslaji.

Kanadanvesirutto on tummanvihreä rantojen uposkasvi, joka kasvaa 30-200 cm pituiseksi.

Se on nopea leviämään pienistäkin palasista ja sen leviäminen tulee estää, koska toistaiseksi tehokasta torjuntatapaa ei tunneta.  
Yhdistys kartoittaa tilannetta. Ilmoittaisitko ystävällisesti vesiruttohavainnoista tiedotus(at)hirsijarvi.com kiitoksia!

TÄRKEÄ TIEDOTUS!

VENEENLASKIJAT, HIRSIJÄRVEEN ON KULKEUTUNUT VIERASLAJEJA MM KANADANVESIRUTTOA, JOKA LEVIÄÄ MYÖS JÄRVEN ULKOPUOLELTA TULEVISTA VENEISTÄ. 

VENEIDEN JA KALASTUSVÄLINEIDEN PUHTAUDESTA ON HUOLEHDITTAVA!

JOKAINEN VOI EDISTÄÄ JÄRVEN PUHTAANA PITÄMISTÄ!

POISTA KANADAN VESIRUTTOA NOSTAMALLA SE HUOLELLISESTI VEDESTÄ KAUAS RANNASTA. 

HUOM! SITÄ EI SAA NIITTÄÄ, KOSKA SE LEVIÄÄ PIENISTÄ PALOISTA.

Järvellä jokaisen kalastajan tulee huolehtia osakaskuntien kalastusmaksuista, 

kts. osakaskunnat 11 kpl alueineen ja yhteystietoineen www.hirsijarvi.com.

PIDETÄÄN JÄRVI YHDESSÄ PUHTAANA JA HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE JÄRVELLÄ VIRKISTÄYTYVILLE!

Hirsijärven Kalastusosakaskunnat ja Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry, 

jonka vuosittaisen jäsen/hoitokannatusmaksun 30 e voit suorittaa tilille
FI34 5410 0220 1117 13

Lisätietoja   www.hirsijarvi.com (jäsenmaksu ei oikeuta kalastukseen)


JÄSENTIEDOTE 23.5.2024

VUOSIKOKOUS 18.5.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.5.2024 Bergvikissä kesäisen sään lämmössä. Kokoukseen osallistui ilahduttava määrä osanottajia (37 henkeä).

Kokouksen päätöksiä:

  • Hallitukseen valittiin Hannu Toivonen puheenjohtajaksi. Muut hallituksen jäsenet ovat Anne-Mari Heino, Hannu Jalonen, Harri Jalonen, Reijo Jokinen, Ilkka Lehto (varapuheenjohtaja, webmaster), Olli Linnermo (rahastonhoitaja), Mikko Nikander ja Marja-Leena Tetri (sihteeri, kotisivujen ylläpito).
  • Hannu Toivonen ja Olli Linnermo ilmoittivat kokouksessa hyvissä ajoin, että tämä vuosi on viimeinen puheenjohtajana ja rahastonhoitajana.
  • Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 30 €.
  • Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin muutamin muutoksin. Nykyiset säännöt ovat luettavissa hirsijarvi.com. Yhdistyksen muutetut säännöt tulevat voimaan vasta, kun Patentti- ja rekisterihallitus on kirjannut muutosilmoituksen loppuun käsitellyksi.
  • Tehokalastus toteutetaan syksyllä 2024 järven pohjoispäässä.

LOUNAIS-SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys on hakenut Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenyyttä. Tämä 1966 perustettu yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö omistaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ja voi tarjota Hirsijärvelle paljon asiantuntemusta ja jäsenetuina erilaisia analyyseja ja vedentutkimuksia edullisesti.

KAISLALEIKKURI

Yhdistys on hankkinut kaislaleikkurin, jota jäsenet voivat lainata. Leikkurista ja sen lainaamisesta tarkemmin tiedotteen lopussa ja kotisivuilla www.hirsijarvi.com.

KANADANVESIRUTTO

Kanadanvesiruttoa on havaittu Hirsijärvellä. Kanadanvesirutto on haitallinen vieraslaji. Vesirutto täytyy hävittää keräämällä. Sitä ei saa niittää eikä silputa, koska se leviää ja lisääntyy pienimmästäkin palasesta. Yhdistys yrittää kartoittaa, miten laajalti vesiruttoa esiintyy. Ilmoittaisitko havainnoista paljon kiitoksia! Lisätietoa kanadanvesirutosta yhdistyksen kotisivujen etusivulla.

SINILEVÄN SEURANTA

Sinilevän viikoittainen seuranta Järviwikiin alkaa noin viikon päästä. https://www.jarviwiki.fi

MOMMOLANJOEN KUNNOSTUSHANKE -YLEISÖTILAISUUS BERGVIKISSÄ 20.5.

ELY-Keskuksen ja hankkeen suunnittelijan Maveplanin edustajat esittelivät suunnitelmaa.

Tarkoituksena on mahdollistaa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden vapaa kulku patojen ohi.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa kaksi eri rakennetta: Kaunistonkosken säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi ja tekokoskeksi, josta kalat pääsevät yli ja Myllykosken padon kohdalle rakennetaan ohitusuoma kaloille.

Seuraava vaihe on, että Salon kaupunki hakee vesilain mukaisen luvan AVI:lta. Lupaprosessissa kuluu noin vuosi. Salon kaupungin edustaja kertoi, että kaupungin sivuille pyritään laittamaan hankesivu, josta projektin etenemistä voi seurata.

Kun vesilupa on selvä, töiden aloittamiseen kuluu 1 – 2 vuotta jos valituksia ei tule. Rakennustöiden kesto on 3 – 4 kuukautta.

Lisätietoja kotisivuilla www.hirsijarvi.com. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun päivittäjä ehtii ja uutta tietoa on saatavilla.

Kauniita kesäpäiviä Hirsijärvellä!

hallitus

Kaislaleikkurista ja sen lainaamisesta tarkemmin


Aikaisempia jäsenkirjeitä

Jäsenkirje 1.7.2024

Jäsenkirje 23.5.2024

Jäsenkirje maaliskuu 2022

 

Sivua päivitetty 1.7.2024