Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Vesienhoitoyhdistyksen hallitus toimikaudella 2018-2019:

Hannu Toivonen (puheenjohtaja)
Ilkka Lehto (varapuheenjohtaja)
Helena Ruha (sihteeri)
Olli Linnermo (rahastonhoitaja)
Ulla Ruuskanen
Annemari Heino
Maarit Verkkoperä

Yhteystiedot

Yhdistyksen sähköposti:
tiedotus@hirsijarvi.com