Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Kiskonjoen ohjausryhmään osallistumisen loppuraportti

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry.
Pääasiallisena osallistujana Hannu Toivonen


Kiskonjoen ohjausryhmässä kysyttiin alussa Hirsijärvenkin
ranta-asukkailta palautetta pinnankorkeudesta ja sen mahdollisen
sääntelyn toiveista.

Tämän kyselyn mukaan 95% vastaajista esitti selkeätä tyytymättömyyttä
48.10 pinnan tasoon. Vastaajia oli useita kymmeniä. Kysely oli kattava
ja onnistunut.

Palaute oli selkeätä että olemassa olevat alimmat pinnankorkeudet ovat
järvelle ja ranta-asukkaille haitallisia.

Toisena asiana oli kalareitti mereltä Hirsijärvelle saakka,
pääasiallisena nousukalana esitettiin vimpaa, joka on särkikala.
Kaunistonkosken padon alapuolella kalliorinteet ovat kovin jyrkkiä
eikä kalaa voi saada nousemaan ilman kunnollista juoksutusta.
Esitetyksi juoksutukseksi annettiin 2000 litraa sekunnissa.
Yhdessä tehdyn laskelman mukaan Hirsijärven pinta laskisi aivan liikaa
eikä esitetyn tasoista juoksutusta voida hyväksyä.

Lisäksi, Hirsijärven kalasto on tehtyjen tutkimusten mukaan valmiiksi
erittäin voimakkaasti särkipainotteinen.
Tutkimusten tulokset esitettiin ohjausryhmälle.

Päätökset:

Kalareitin osalta sovittiin että kalareittiä ei tehdä.

Pinnankorkeuksien osalta periaatteeksi otetaan että alimpia
pinnankorkeuksia säädellään
ylöspäin ja ylimpiä vedenkorkeuksia madalletaan

Pinnankorkeuden sovittiin asetettavan ihmisen toimesta välille 48,40 -
48,80 siten että pinnankorkeuden 48,40 alapuolella ei vettä juoksuteta
Hirsijärvestä lainkaan kun vedenpinta laskee haihtuman myötä liian
alas ja käytännössä pinnankorkeus menee alle 48,20 tälläkin
sääntelyllä kun kuivaa sateetonta aikaa on ollut useampia viikkoja.