Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Vuosikokous

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS RY:n VUOSIKOKOUS                 

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry 2021 vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.5.2022 klo 14.00 alkaen Bergvikin Kartano ravintolassa, Bergvikintie 43, 25110 KRUUSILA. Esillä sääntömääräiset asiat

Yhdistyksen vuosikokoukseen ovat tervetulleet mökkiläiset ja vakituiset asukkaat sekä osakaskuntien valitsemat edustajat.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yleistä: Yhdistyksen tavoitteena on lisätä järvemme läheisyydessä asuvien ja vapaa-aikaa viettävien tietoisuutta järvemme tilasta ja mahdollisuuksista seurata ja parantaa veden laatua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti yhteistyöhän ELY-Keskuksen kanssa ja on ehdottanut hankkeitamme kuten hoitokalastus, ruoppaukset ja niitot ELY-Keskuksen hankesuunnitelmaan. Yhteistyötä järvemme osakaskuntien kanssa jatketaan.

Veden tila: Veden tilaa on seurattu viikoittain ja tehty sinilevä seurantaa JÄRVIWIKIIN. 

Tulevana kesänä yhdistys tekee veden tilasta tutkimuksen, jossa seurataan mm. tehokalastuksen vaikutusta. Seuraamme myös Kauniston kosken pato hankkeen toteuttamista ELYn kanssa ja sen vaikutusta veden pinnan korkeus säätelyyn.

Järven kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan kauniista ja puhtaasta järvestä.  Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Tiedottaminen: Tiedottamisen pääasiallinen kanava on internet-sivumme www.hirsijarvi.com.  Keräämme myös jäsenistön sähköposti osoitteita. Ilmoitathan sähköpostiositteesi, jotta voimme nopeammin / EDULLISIMMIN tiedottaa järveä koskevista asioista.

Talous: Perustuu jäsenmaksu tuloihin, avustuksiin julkiselta sektorilta, mahdollisiin lahjoituksiin ja talkoisiin.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen hallitus, www.hirsijarvi.com tiedotus@hirsijarvi.com