Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

VUOSIKOKOUS

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS RY www.hirsijarvi.com VUOSIKOKOUS 16.9

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry 2022 vuosikokous pidetään Lauantaina, 16.9.2023

klo 14.00 alkaen Bergvikin Kartano ravintolassa, Bergvikintie 43, 25110 KRUUSILA. Esillä sääntömääräiset asiat

Yhdistyksen vuosikokoukseen ovat tervetulleet mökkiläiset ja vakituiset asukkaat sekä osakaskuntien valitsemat edustajat.

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Yleistä: Yhdistyksen tavoitteena on lisätä järvemme läheisyydessä asuvien ja vapaa-aikaa viettävien tietoisuutta järvemme tilasta ja mahdollisuuksista seurata ja parantaa veden laatua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti yhteistyöhän ELY-Keskuksen kanssa ja on ehdottanut hankkeitamme kuten hoitokalastus, ruoppaukset ja niitot ELY-Keskuksen hankesuunnitelmaan. Lisäksi uutena asiana Pohjapadon aloitus/toteutus Luusuan kanavassa. Yhteistyötä järvemme osakaskuntien kanssa jatketaan.

Veden tila: Veden tilaa on seurattu viikoittain ja tehty sinilevä seurantaa JÄRVIWIKIIN. 

Järven kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan kauniista ja puhtaasta järvestä.  Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Tiedottaminen: Tiedottamisen pääasiallinen kanava on internet-sivumme www.hirsijarvi.com.  Sivuja uudistetaan syksyllä 2023. Keräämme myös jäsenistön sähköposti osoitteita. Ilmoitathan sähköpostiositteesi, jotta voimme nopeammin / EDULLISIMMIN tiedottaa järveä koskevista asioista. Lisäksi lähetämme jäsenkirjeitä.

Talous: Perustuu jäsenmaksu tuloihin, avustuksiin julkiselta sektorilta, mahdollisiin lahjoituksiin ja talkoisiin.

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen hallitus, www.hirsijarvi.com tiedotus@hirsijarvi.com